Flame 2000 Ügyviteli Rendszer
Számlázó modul dokumentáció
Készítette: Flame Bt. 2000

[ Bemutatkozó ] [ A program kezelése ] [ A program felépítése ]
[ Címnyilvántartás ] [ Számlázás ] [ Beállítások és a program beállításai ]


Tisztelt Felhasználó!Lap teteje

Ön a Flame Bt. által kifejlesztett Flame 2000 Ügyviteli rendszer számlázó moduljának leírását tartja a kezében. A szoftver fejlesztése 1998-ban indult elsősorban a cég saját céljainak kielégítésére. Az igény egy megbízható, egyszerűen kezelhető ügyviteli rendszer iránt hamarosan partnereinkben is felmerült, így a rendszer egyre több helyen került alkalmazásba. A jelenlegi termék egy folyamatos együttműködés és fejlesztés eredménye, mely záloga a megbízható működésnek. A fejlesztés természetesen nem zárult le, a jogszabályok folyamatos követése, a piaci igények alapján felmerülő új funkciók beépítése napi feladat fejlesztőink számára.

A számlázó modul része a cégünk által kifejlesztett komplex ügyviteli rendszernek, melynek elemei a raktárkezelő, projektnyilvántartó, iktató, havi számlázó, szerviz modulok. Kérésére részletes tájékoztatást küldünk folyamatosan bővülő termékeinkről

Ezúton kérjük Önt jelen leírás gondos tanulmányozására, hogy megismerhesse a program kezelését, funkcióit és a licenszfeltételeket!

1. A program kezeléseLap teteje

Az ügyviteli rendszer a Windows operációs rendszer alatt futó más programokhoz hasonlóan az egér és a billentyűzet váltott használatával kezelhető a legkényelmesebben, természetesen minden funkció elérhető csak billentyűzet használatával is.

1.1 Az űrlapokLap teteje

A program minden egyes funkciója strukturáltan egymásra épülő űrlapokon keresztül érhető el. Az űrlapok lényegében beviteli és megjelenítő funkciót betöltő ablakok, melyeken keresztül a program kommunikál a felhasználóval és megjeleníti az ügyviteli adatbázisban tárolt információkat. Az űrlapok a felhasználóval történő kommunikációhoz az úgynevezett űrlap-vezérlőelemeket használják. Az űrlap ablakok fejléce az aktuálisan használt ügyviteli adatbázis évét és az űrlap nevét tartalmazza.

1.2 Az űrlap-vezérlő elemekLap teteje

Az űrlapok a következő elemeket tartalmazhatják:

 • Adatbeviteli mező

  Az adatbeviteli mező szöveges adatbevitelre szolgál, a billentyűzeten begépelt szöveg, szám, dátum jelenik meg benne és kerül tárolásra.
  Pl.: egy cikk nevét egy adatbeviteli mezőn lehet beírni.

 • Szöveges mező

  A szöveges mező számított vagy automatikusan generált szövegeket vagy számokat jelenít meg, ezért ezeket a mezőket nem lehet kiválasztani és szerkeszteni.
  Pl.: a program által generált számlaszámot egy információs mező jeleníti meg

 • Legördülő lista

  A legördülő olyan beviteli mező, ahol a beviendő adatot a felhasználó egy nyíllal legördíthető listából választhatja ki. Két fajtája létezik, az egyik csak a listaelemeit fogadja el bevitt adatként a másik tetszőleges szöveget, számot vagy dátumot elfogad a lista elemei mellett
  Pl.: egy adott cikk főcsoportja egy kötött legördülő lista elemeiből választható ki

 • Kapcsoló gomb

  A kapcsoló gomb egyetlen beikszelhető mezőből áll, ami Igen / Nem választást tesz lehetővé, a beikszelt állapot az Igen választást jelöli. A választó mező állapotai között egérkattintással vagy a szóköz lenyomásával tudunk választani.
  Pl.: egy megbízás könyveltségét egy választó mezővel lehet kiválasztani

 • Választó gombok

  A választó gomb több lehetőség közül enged egyet kiválasztani. Az egyes lehetőségek közül vagy egérkattintással vagy a kurzor billentyűkkel lehet választani
  Pl.: gyűjtések nyomtatásakor a gyűjtés típusát lehet választógombbal meghatározni

 • Listaablak

  A listaablak sorokba rendezett adatokat jelenít meg, az egyes sorok egymással összetartozó adatokat tartalmaznak, a lista oszlopai tartalmazzák a különböző féle adatokat. A listaablak csak kiválasztásra használható, szerkeszteni nem lehet az adatokat. A listaablak sorai közül egérrel választhatunk, egy egérkattintás kijelöli a sort, dupla kattintás kiválasztja a sort valamilyen funkció számára. A lista a mellette lévő gördítő sávval vagy a kurzor billentyűkkel gördíthető.
  Pl.: megbízás írásakor az ügyfél egy listaablakból választható ki.

 • Nyomógomb

  A nyomógombokkal különféle programrészeket, funkciókat vagy műveleteket választhatunk ki. A nyomógomb lenyomása után általában a kiválasztott programrésznek, funkciónak vagy műveletnek megfelelő újabb űrlap vagy jelentés jelenik meg. A nyomógombokon felirat vagy kép jelzi az adott gomb funkcióját. A képet tartalmazó gomb pontos funkciójáról információt kaphatunk, ha az egérkurzort a gomb fölé irányítjuk és várunk 1-2 másod percet, ekkor egy sárga információs ablak jelenik meg a gomb mellett annak szöveges leírásával. A gomb funkciója egérkattintással vagy a szóköz gomb lenyomásával indítható.
  Pl.: a főmenüből egy adott programrész egy nyomógombbal választható ki.

 • Segédűrlap

  A segédűrlap lényegében sorokba rendezett űrlap elemeket tartalmaz, minden sor egymással összetartozó adatokat tárol. Lényeges különbség a listaablakkal szemben, hogy a segédűrlap sorai nem kiválasztásra, hanem szerkesztésre szolgálnak.
  Pl.: egy számla tételsorait egy segédűrlap tárolhatja.

Az egyes űrlap elemek közül egérkattintással vagy a tabulátor billentyű segítségével tudunk választani.

1.3 A programban általánosan használt nyomógombok leírásaLap teteje

A program egyes részeiben sok egymáshoz hasonló vagy megegyező funkció érhető el - például sok helyen szerepel a mentés és törlés funkció - , ezen funkciók nyomógombjait a program egységesen jelöli. A programban egységesen használt gombképek a következők:

  A speciális funkciót ellátó gombok leírása az adott gombot tartalmazó programmodul leírásánál található meg.

  Mentés Törlés Új felvétele
  Szűkítés megszüntetése Szerkesztés / Megnéz Keresés
  Nyomtatás Kilépés Kiválasztás/igen
  Elvetés/ Nem Léptetés Segédűrlap bezárása

2. A program felépítéseLap teteje

Az ügyviteli program a következő részekből áll:

 • Főmenü
 • Címnyilvántartás:
 • Számlázás
 • Szerviz funkciók

2.1 Az űrlapokLap teteje

A program indítása után a főmenübe jutunk, ahonnan az egyes programmodulok indíthatók a megfelelő nyomógombra való kattintással valamint a kilépés gombra kattintva befejezhetjük a program használatát. A főmenü ezenkívül megjeleníti az aktuális felhasználó nevét, az aktuális dátumot és időt, az aktuálisan kiválasztott nyelvet és az aktuális program verziót.

2.2 A CímnyilvántartásLap teteje

A Címnyilvántartás programmodul a következő feladatokat látja el:

 • Az ügyféladatok tárolása és karbantartása
 • Az partnercégek munkatársainak a nyilvántartása

2.3 SzámlázásLap teteje

A Számlázás programmodul a következő feladatokat látja el:

 • Kimenő számla készítése
 • Jóváíró számla készítése

2.4 Beállítások, Szervíz funkciókLap teteje

A Szerviz funkciók programmodul a következő feladatokat látja el:

 • Év zárással és kezdéssel kapcsolatos funkciók
 • Az adatbázis konzisztenciáját ellenőrző funkciók
 • A program alapbeállításainak a tárolása

3. A CímnyilvántartásLap teteje

A főmenüből a Címek gombot választva juthatunk el a Címnyilvántartás modulba:

3.1 A címnyilvántartás alap adataiLap teteje

 • Megnevezés (az első sor megadása kötelező):

  Az ügyfél négy sorból álló megnevezése Az címnyilvántartás a következő alapadatokat tárolja az ügyfelekről illetve címekről:

 • Cím

  A partner postai vagy számlacíme, mely a következő mezőkből áll:

  • Ország (megadása kötelező)
  • Helység (megadása kötelező)
  • Utca és házszám
  • Irányítószám

  Az ország, helység és irányítószám mező legördülő menüből választható ki, ha a kiválasztandó elem nem szerepel a listában a program lehetőséget ad annak felvételére a Címnyilvántartásból való kilépés nélkül.

 • Telefon és Fax számok
 • Internetes levelezési cím (E-MAIL)
 • Sajátcég

  Ez a mező jelöli ki azokat a címeket, melyek nem ügyfeleket vagy projekthelyszíneket jelölnek, hanem az ügyviteli rendszert használó cég saját adatait, telephelyeit tárolják

3.2 Címek kereséseLap teteje

A Címnyilvántartás űrlapon a Keresés gombra kattintva juthatunk el a Cím keresés űrlapra, mely listaablakban hozza a címnyilvántartásban szereplő címeket. A lista szűkíthető megnevezés, ország, irányítószám, helység és besorolás szerint. A kilistázott címek a Nyomtató gombbal ki is nyomtathatók.
Ha a Cím keresés a Címnyilvántartásból lett indítva, akkor a Kiválasztás gomb a következő műveleteteket hajtja végre:

 • A Címnyilvántartás űrlap adatait leszűkíti a Cím keresés szűkítésére
 • A Cikk keresésben kiválasztott címre ugrik a Címnyilvántartásban

4. SzámlázásLap teteje

A számlázás programodul végzi a cég kimenő számláinak elkészítését. A számlák nyilvántartása zárt sorszámozássál történik, vagyis miután véglegesen kinyomtattunk egy számlát, tehát számlaszámmal láttuk el, a számlán szereplő adatok és tételek nem módosíthatók. A számlákat a végleges kinyomtatás előtt számlaszám nélkül, próbaszámlaként lehet nyomtatni. A számlázás modul a Főmenü Számlázás gombjára történő kattintással indítható.

4.1 A Számlázás űrlapLap teteje

A Számlázás űrlap tartalmazza a számla jellemző adatait és tételeit:

 • Számlaszám: a program automatikusan sorszámozza a , a szám első két jegye az aktuális év, a második négy számjegy az év elejétől egytől kezdve sorszámozódik. A számlák a Nyomtatás gombra történő végleges nyomtatás után kapnak sorszámot, ezután az adataik nem módosíthatók.
 • Számlacím: a vevő neve és címe, ez a Számlacím keresése gomb lenyomása után felnyíló Címkeresésből választható ki.
 • Számla kelte: a számla készítésének dátuma
 • Teljesítés dátuma: a számla teljesítésének dátuma
 • Fizetési határidő: a számla kiegyenlítésének határideje
 • Rendezve: a számla kiegyenlítettségét lehet bejelölni a jelölő négyzettel
 • Fizetési mód: legördülő listából választható ki a számla kiegyenlítésének módja
 • Valutanem: a számla tételein szereplő egységárak valutaneme
 • Végösszeg: a tételek eladási értéken vett összege a kiválasztott valutanemben és az aktuális valutanemben (forintban)
 • Árkategória: a vevő árkategóriája, ha a Címnyilvántartásban a Megrendelő céghez van árkategória beállítva, akkor ez a mező azt az értéket veszi fel alapértelmezésként. Az egyes tételek egységára alapértelmezésként a Cikknyilvántartásban az adott cikk itt megadott árkategóriájához felvett értéket fogja megkapni.
 • Kedvezmény: a számla tételeire adott kedvezmény, a Cikksor űrlap kedvezmény mezőjének ez az alapértelmezett értéke, ha minden sor kedvezmény mezője megegyezik, akkor a nyomtatott dokumentumnak csak a végén szerepel a kedvezmény összesítve
 • Netto: a számla nettó végösszege az adott valutában és forintban
 • Bruttó: a számla bruttó végösszege forintban
 • ÁFA: a számla össz ÁFA tartalma forintban
 • Szabadszöveg
 • Tételsorok: a számlázás tételei a Számla űrlapon található segédűrlapon adhatók meg

  A Számlához Új tételsorokat a tételsorok segédűrlapon lehet hozzáadni a csillaggal jelölt sor szerkesztésével.

Az egyes tételeknek a következő adatai lehetnek:
 • Megnevezés: tetszőleges
 • Egység: a tétel mennyiségi egysége
 • VTSZ, SZJ: a tétel VTSZ vagy SZJ száma
 • ÁFA: a tétel ÁFA kulcsa
 • Mennyiség: a tétel mennyisége
 • Egységár: a tétel eladási egységára, alapértelmezett értéke az adott cikkhez és árkategóriához rendelt eladási ár
 • Kedvezmény: az adott tételre adott kedvezmény, alapértelmezett értéke a Szállítólevél űrlap Kedvezmény mezője
 • Összár: Egységár * Mennyiség
Egy sort törölni a segédűrlap Sor törlése gombjával lehet.

A számla a Számla űrlap Számla nyomtatása gombjával nyomtatható ki, a Számla nyomtatása gomb lenyomása után megjelenő ablakban megadható, hogy a számla hány példányban készül. A nyomtatás befejezése után a program rákérdez, hogy sikerült-e a nyomtatás, ha sikerült, akkor a számla sorszámmal ellátva többé nem nyomtatható, csak a

"Másolat! ÁFA visszaigénylésre nem jogosít !" fejléccel.

A végleges nyomtatás után a számla sorszámot kap és így a tételei nem módosíthatók.
A végleges nyomtatás előtt a Próba számla nyomtatása gombbal lehet számlaszámmal nem rendelkező számlát nyomtatni, ezután az adatok módosíthatók A számlák között keresgélni a Számlák űrlap Keresés gombjának lenyomása után lehet. A kereső ablakban lehetőség van a lista több szempont szerinti leszűkítésére.

4.2 A jóváíró számlaLap teteje

A számla végleges nyomtatása és számlaszámmal való ellátása után a számla adatai nem módosíthatók és a számlához tartozó szállítólevelek nem könyvelhetők vissza. Ha számla valamilyen oknál fogva hibás lett, vagy a szállítólevélen kell módosítani, akkor a számláról jóváíró számlát kell készíteni, így új számla állítható ki a rontott helyett és a szállítólevél is módosíthatóvá válik. A jóváíró számlán az eredeti számla minden ÁFA kulcsához tartozó összeg negatív előjellel szerepel. A jóváíró számla a Számlázás űrlap Jóváíró számla készítése gombjával lehetséges.

4.3 Számla keresésLap teteje

A számlázás menü alatt a keresés gombra kattintva jutunk el a számla keresés oldalra. Az oldalon a számlaszám, szállítószám (amennyiben része a raktár modul), bevételi bizonylat (amennyiben része a raktár modul), raktár (amennyiben része a raktár modul), vevő neve, teljesítés dátuma, fizetve/nincs fizetve, fizetési mód mezők alapján szűkíthetjük a keresést. A leszűkített lista kinyomtatható. Így egyszerűen tudunk például tartozáslistát nyomtatni partnereink számára.5. BeállításokLap teteje

A főmenüből nyíló Beállítások programmodul a következő funkciókat látja el:

 • A programban használt listák, alapadatok karbantartása
 • Az adatmentéssel és évkezdéssel kapcsolatos funkciók
 • A program felhasználóinak és jogosultságaiknak a nyilvántartása

5.1 A Listák karbantartásaLap teteje

A program a listákat egységes felületen keresztül kezeli:

Az űrlappal a következő funkciók végezhetők el:
 • Új elem felvétele a listába
 • Elem törlése a listából
5.2 Adatmentés és évkezdéssel kapcsolatos funkciók:Lap teteje

 • Adatbázisváltás: lehetőséget biztosít a korábbi évek adatbázisaihoz való csatlakozásra, az aktuális év az ablakok fejlécében és a főmenüben jelenik meg
 • Archiválás / Év kezdés: új év kezdésekor használandó ez a funkció az előző év adatainak lementésére és a fölösleges adatok törléséreMinden jog fenntartva. Ezen kiadvány sem részben, sem egészében nem másolható, módosítható, terjeszthető vagy továbbadható harmadik fél részére bármely célból függetlenül ezek módjától a Flame Bt. kifejezett írásos engedélye nélkül.
A kiadványban található információ megváltoztatásának jogát fenntartjuk előzetes bejelentés nélkül.
A kiadvány a legnagyobb gondossággal készült, Flame Bt. nem vállalja a felelősséget a kiadványban található esetleges hibákért.

© 1999 by Flame Bt, Vác

All rights reserved (c) 2000 Flame Bt.